ព័ត៌មាន​ទូទៅ
          
មកស្គាល់ប្រទេសទាំង៣៨ ដែលគ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ទាល់តែសោះ

ជំងឺប្រភេទថ្មីកូវីដ១៩ (COVID-19) កំពុងតែរីករាលដាលក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោក  តែក្នុងនោះក៏មានប្រទេសមួយចំនួន ដែលមិនមានការឆ្លលនៃវីរុសប្រភេទថ្មីនេះផងដែរ ។

តើប្រទេសណាខ្លះដែលគ្មានករណីឆ្លងនៃជំងឺនេះ?

 

ខាងក្រោមនេះជាប្រទេសដែរគ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ទាល់តែសោះ ៖

. ប្រទេស បេលី (Belize)

. ប្រទេស បុតស្វាណា (Botswana)

. ប្រទេស ប៊ូរុនឌី (Burundi)

. ប្រទេស (Cape Verde)

. ប្រទេស កូម៉ូរ៉ូស (Comoros)

. ប្រទេស កូរ៉េខាងជើង (D. P. R. of Korea)

. ប្រទេស ដូមីនីកា (Dominica)

. ប្រទេស អែលសាវ៉ាឌ័រ (El Salvador)

. ប្រទេស អេរីទ្រា (Eritrea)

១០. សហព័ន្ឋមីក្រូនេស៊ី (Federated States of Micronesia)

១១. ប្រទេសហ្គ្រេណាដា (Grenada)

១២.ប្រទេសហ្គីណេ - ប៊ីសៅ (Guinea-Bissau)

១៣. ប្រទេសគីរីបាទី (Kiribati)

១៤. ប្រទេស ឡាវ (Laos)

១៥. ប្រទេស ឡេសូថូ (Lesotho)

១៦. ប្រទេសលីប៊ី (Libya)

១៧. ប្រទេស ម៉ាដាហ្គាស្ការ (Madagascar)

១៨. ប្រទេស ម៉ាឡាវី (Malawi)

១៩. ប្រទេសម៉ាលី (Mali)

២០. កោះ Marshall (Marshall Islands)

២១. ប្រទេស មីក្រូនេស៊ី (Micronesia)

២២. ប្រទេសម៉ូហ្សំប៊ិក (Mozambique)

២៣.  ប្រទេសយេម៉ែន (Yemen)

២៤. ប្រទេសណៅរូ (Nauru)

២៥. ប្រទេស នីការ៉ាហ្គា (Nicaragua)

២៦. ប្រទេសប៉ាឡៅ (Palau)

២៧. ប្រទេស សាំងឃីតនិងណេវីស (Saint Kitts and Nevis)

២៨. ប្រទេស សាម័រ (Samoa)

២៩. ប្រទេសសៀរ៉ាឡេអូ (Sierra Leone)

៣០. ប្រទេសសៅតូមេនិងប្រេមផេយ (São Tomé and Príncipe)

៣១. តោះសាឡាម៉ូន (Solomon Islands)

៣២. ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង (South Sudan)

៣៣. ប្រទេសប្រទេសស៊ីរី (Syria)

៣៤. ប្រទេសតាជីគីស្ថាន (Tajikistan)

៣៥. ប្រទេស តូមិននីស្ថាន (Turkmenistan)

៣៦. ប្រទេសទួវាលូ (Tuvalu)

៣៧. ប្រទេស វ៉ានូអាទូ (Vanuatu)

៣៨. ប្រទេស សាហារ៉ាខាងលិច (Western Sahara)៕

 

 

អត្តបទ ៖ Boy JA

មតិយោបល់
បញ្ចេញមតិយោបល់